Equipa

Presidencia

Carla Rial Guimeráns

Secretaría

Marta Suárez González

Tesoureira

Marta Gerpe González

Vogal de Representación Estudantil

León Felipe Ureña Sánchez

Vogal de Invetigación

Emi Vázquez Lage